పాక్ ప్రధానికి పనామా చిక్కులు.. జిట్ నోటీసులు

Nawaz-Sheriff.jpg

పాకిస్థాన్‌ ప్రధాన మంత్రి నవాజ్‌షరీఫ్‌ పేరు ఎప్పుడైతే పనామా పేపర్స్ లీకేజీలో ఎప్పుడైతే బయటపడిందో అప్పటినుండి ఆయనను ఆ లీకేజీ వ్యవహారం వెంటాడుతూనే ఉంది.…..Read More……

 

Advertisements